Deurwaarders: wie zijn ze en wat doen ze?

Inleiding

Deurwaarders, we hebben er allemaal wel eens van gehoord of misschien zelfs mee te maken gehad. In de volksmond worden ze vaak gezien als de boeman die later zaken brengt. Maar wie zijn ze nu eigenlijk en wat is hun rol in onze maatschappij?

Wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die wordt beëdigd om een ​​aantal wettelijke taken uit te voeren. Het gaat voornamelijk om het innen van schulden en het uitvoeren van gerechtelijke uitspraken. De deurwaarder werkt onafhankelijk van partijen en is verplicht zich aan strikte regels en procedures te houden.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder kan verschillende taken uitvoeren. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de werkzaamheden rondom schulden en verplichtingen. Een deurwaarder kan in opdracht van een schuldeiser betalingsregelingen treffen of beslag leggen op inkomsten van goederen. Hierbij wordt altijd gekeken naar de mogelijkheden van de debiteur, zodat de maatregelen niet onredelijk zijn.

Een andere belangrijke taak van de deurwaarder is het uitvoeren van gerechtelijke uitspraken. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de deurwaarder beslissingen van een rechter kan uitvoeren, zoals een ontruiming van een woning of een executie van een straf.

Het werk van een deurwaarder in de praktijk

Het werk van een deurwaarder is niet altijd even populair. Vaak wordt de deurwaarder gezien als de figuur die (te) moeilijk is tegen mensen in financiële problemen. Toch is het werk van de deurwaarder vaak hergebruikt om maatschappelijke problemen op te lossen.

Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van rechterlijke uitspraken in strafzaken. Wanneer er een vonnis wordt geveld, is het aan de deurwaarder om de veroordeelde te begeleiden bij het omgaan met de gevolgen hiervan. Dit kan betekenen dat er beslag wordt gelegd op goederen van de veroordeelde om het slachtoffer schadeloos te stellen.

Ook bij faillissementen speelt de deurwaarder vaak een belangrijke rol. Hij is verantwoordelijk voor de inventarisatie van de inboedel en zorgt ervoor dat deze met de hoogste mogelijke opbrengst wordt verkocht of uitgedeeld onder de schuldeisers.

Wat zijn de kosten van deurwaarders?

Een vraag die vaak wordt gesteld is wat de kosten zijn voor het inschakelen van een deurwaarder. De werkelijke kosten bestaan ​​uit verschillende onderdelen. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het opstellen van een exploot, de dagvaarding van andere stukken die nodig zijn voor het uitvoeren van de genomen. Daarnaast brengt de deurwaarder kosten in rekening voor het leggen van beslag en de afwikkeling. Tot slot rekent de deurwaarder nog een bedrag voor zijn eigen werkzaamheden.

Het is goed om te beseffen dat de kosten voor het inschakelen van een deurwaarder vaak hoog zijn. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er vaak gesproken wordt van een lastige situatie die om veel werk vraagt. Toch is het vaak onvermijdbaar om een ​​deurwaarder in te schakelen, bijvoorbeeld bij het incasseren van geld of bij het uitvoeren van een vonnis.

Wat zijn de regels voor deurwaarders?

Deurwaarders zijn verplicht zich aan bepaalde regels en procedures te houden. Deze regels hebben vooral betrekking op de manier waarop de deurwaarder zijn procedures volgen. Zo is de deurwaarder verplicht om de debiteur, de persoon waarvoor de deurwaarder werkzaam is, altijd correct te behandelen en om te gaan met enige informatie die hij ontvangt.

Daarnaast zijn deurwaarders aan strenge regels gebonden voor het innen van schulden. Zo moeten zij altijd rekening houden met de persoonlijke situatie van de debiteur bij de innen van schulden en mogelijk zij, zoals onbetrouwbare kosten in rekening brengen.

Conclusie

Deurwaarders zijn onmisbaar in onze maatschappij. Zij nemen vaak lastige taken op zich, waarbij zij verplicht zijn zich aan strikte regels te houden. Ondanks alle negatieve associaties is het belangrijk om te begrijpen dat deurwaarders een belangrijke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.