Energie

Wat Zijn de Energie en het Gebruik ervan?

Energie is een dynamische substantie. Het is een immateriële, morele en niet-temporele fenomeen. Het is het vermogen van een organisme om werkzaamheden (zonder schade) en energie, wat betekent dat de energie opgeslagen in een materiële substantie-werkwijze wordt behouden als de niet-materiële vorm wordt behouden.

Energie wordt beschreven als de hoeveelheid werk van een voorwerp of systeem en de energie vastgehouden door dit voorwerp of systeem. Een voorbeeld van een materiaal proces energie is daardoor de verbranding van brandstof. De geabsorbeerde energie van een oppervlak is een voorbeeld van een immaterieel aggregatietoestand.

Er zijn verschillende verschijnselen die energieproducerende zijn. Voorbeelden zijn onder meer warmte, elektriciteit, mechanische beweging, licht, geluid, en chemische reacties. De mens en de meeste levende organismen bezitten één of meer energie produceren functies.

Een thermodynamische principe is de basis voor alle fysieke wetenschap en zijn er zes fundamentele wetten van de thermodynamica, dat de werking van de materie beheersen. Deze wetten zorgen voor een niet-reductionistische kader voor het begrijpen en beheersen van de manier waarop materie zich gedraagt ​​in de wereld.

Energie is het product van een kinetische reactie, die anorganisch of organisch kan zijn. Het verschil tussen de twee soorten reacties is dat anorganische reacties opwekken van warmte en kracht genereren om biologische reacties niet, en evenmin kracht. Hetzelfde kinetische geldt voor de omzetting van mechanische energie in elektrische energie.

Warmte is de overdracht van de beweging om kinetische energie. Een kracht is meestal het overbrengen van beweging van de ene plaats naar de andere.